Strona Główna · Kategorie Newsów Lipca 04 2022 16:54:42
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Obwieszczenie monitoring.
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Łącznik Krasińskiego Rzenicza
  Łącznik Krasińskiego Rzenicza
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Zapraszamy do głosowania

   lokal

  Zapytanie ofertowe
  Inwestor:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”
  Ul. Krasińskiego 3A
  38-300 Gorlice
  Zapytanie ofertowe
  z dnia 04.09.2019 r.
  Prosimy uprzejmie o złożenie oferty na:
  „Monitoring IP wiat śmietnikowych” w Spółdzielni Mieszkaniowej
  „Krasińskiego” na ul. Krasińskiego w Gorlicach, w ramach realizacji zadania, pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej na Osiedlu „Kraińskiego” w Gorlicach.
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”, ul. Krasińskiego 3A; 38-300 Gorlice.
  Zakres prac:
  • Instalacja dwóch kamer obrotowych IP wraz z nadajnikiem radiowym do monitoringu wiat wraz z wyposażeniem.
  • Przyłącza elektryczne z budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wg ustaleń.
  Informacji na ten temat udziela inż. Stanisław Chmura, w godz. od 800 do 14 00 w lokalu administracji Spółdzielni pok. nr 7 lub telefonicznie nr tel. 533 895 572
  Wymagania:
  Montaż instalacji musi być zrealizowany w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p. poi. oraz ochrony środowiska, dokumentacją i polskimi normami oraz Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz.1186 ).
  Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Prawa budowlanego oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami.
  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Monitoring IP wiat śmietnikowych” należy złożyć w administracji pok. nr 7, Spółdzielni
  Mieszkaniowej Krasińskiego, ul. Krasińskiego 3A, 38-300 Gorlice w terminie do 23.09.2019 r. do godziny 1200
  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2019 r. w budynku administracji
  Spółdzielni, pok. nr 4 o godzinie 10.00
  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
  Lokal do wynajęcia

   lokal
  Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępni w najem na działalność gospodarczą, biuro, lokal użytkowy Nr 10 o powierzchni użytkowej 11,5 m2 oraz przyległy lokal nr 11 o powierzchni użytkowej 5,7 m2. o łącznej powierzchni 17,2 Wyżej podana powierzchnia najmu stanowi podstawę do naliczania czynszu. Kontakt 18-353- 88- 41

  informacja o zmianie taryf

   informacja

  WALNE ZEBRANIE

   WALNE

   WALNE WALNE

  Pobierz pelnomocnictwo na Walne Zebranie w dniu 10.06.2019 r.

  KOMUNIKAT

   Pracownik

  Życzenia

   ławeczka

  Życzenia Zarządu Osiedla Nr 12

   ławeczka

  Życzenia od Naszej Radnej

   ławeczka

  Projekt lokalizacji „Zielonej ławeczki”

  Propozycja zgłoszenia do realizacji projektu w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację BOŚ, pn.: „Zielona ławeczka”.
  Obok chodnika prowadzącego od bloku nr 19 do bloków nr 15 i 17, pod „czarą ścianą”, zamontować ławeczkę jak na wizualizacji, odpowiednio osłoniętą drewnianymi Kratkami łukowymi, z boków posadzone kolorowe pnącze, wokół posadzone kolorowe, wonne rośliny.
  Szczegóły do omówienia w administracji Spółdzielni.
  Czekamy na Państwa opinie i uwagi do 20.04.2019 r.
  Zapraszamy do współpracy.


   ławeczka

   ławeczka

  Duży gabaryt

   smieci

  Strona 6 z 24 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC