Strona Główna · Kategorie Newsów Kwietnia 19 2024 02:35:32
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics

Oferta dla wspólnot

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Komunikaty

KOMUNIKATY

Regulaminy są w trakcie moderniacji i mogą być nieaktualne
 • REGULAMIN C.O-obowiązuje 1.01.2023- NEW
 • Regulamin Udostępniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych- NEW
 • Regulamin Zlecania Usług i dostaw obcym wykonawcą- NEW
 • Regulamin Funduszu Społecznego- NEW
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Obwieszczenie monitoring.
 • STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 12.09.2022
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Serwis do Likwidacji Szkody

  Na stronie internetowej: www.uniqa.pl wejdź w zakładkę:

 • SZKODY ROSZCZENIA
 • Wybierz kategorię ubezpieczeń DOM MIESZKANIE i kliknij ZGŁOŚ ZDARZENIE
 • następnie wybierz kategorie UBEZPIECZENIE PRZY CZYNSZU LOKATORA i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Lub

  TELEFONICZNIE

  Dla złaszajacych Szkodę:

  42 63 44 844

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  Oświadczenie o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną

  Wniosk o montaż klimatyzacji

 • Przetargi

  Przetargi!

  Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Wynik Przetargów

  Wynik!

  Fotki z Naszego Osiedla
  Blok Nr 5 po wycince świerków
  Blok Nr 5 po wycince świerków
  SM KRASINSKIEGO
  TVG

  Gorlice

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  Wystartował Budżet Obywatelski

  Budżet Obywatelski

  Ogłaszamy przetarg nieograniczony

  Przetarg

  Zarząd Osiedla Nr 12 zaprasza

  WODA

  Jutro brak wody na osiedlu

  WODA

  Komunikat
  Informacja w sprawie zmiany stawek

  Zgodnie z Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U. 2013 poz. 1222 z dnia 10.02.2015 r. art.4.7 i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/2022 z dnia 05.09.2022 r., wypowiada się stawki za opłatę eksploatacyjną, fundusz remontowy oraz fundusz społeczno-kulturalny z dniem 01.01.2023 r. Stawki na opłaty zależne od spółdzielni przedstawiają się następująco:
  a) Opłata eksploatacyjna dla bloku Nr: 3 – 2,45 zł/m2 (dotychczasowa stawka – 2,15 zł/m2);
  b) Opłata eksploatacyjna dla bloków Nr: 5,7,13,15,17,19 – 2,56 zł/m2 (dotychczasowa
  stawka – 2,26 zł/m2);
  c) Fundusz remontowy – 1,45 zł/m2 (dotychczasowa stawka – 1,35 zł/m2);
  d) Fundusz społeczno-kulturalny – 0,03 zł/m2 (dotychczasowa stawka – 0,02 zł/m2);
  Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza jest w trakcie analizy prognozowanych kosztów dotyczących opłat niezależnych od spółdzielni. W późniejszym terminie zostanie podjęta stosowna Uchwała Rady Nadzorczej o zmianie zaliczki na pokrycie kosztów ciepła i podatku od nieruchomości.
  Na obecną chwilę zgodnie z nowymi taryfami na gaz (od 1.01.2023 r.) i prąd (1.10.2022 r.) zaliczka na centralne ogrzewanie zostanie zwiększona o 1,85 zł/m2. Podatek od nieruchomości zgodnie z prognozą GUS zostanie podniesiony o 0,02 zł/m2.

  Zmiany stawek, które wejdą w życie od 01.01.2023r. spowodują wzrost opłat za mieszkanie o 2,28 zł/m2.

  Uzasadnienie

  Zatwierdzony plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów w stosunku do 2022r. Plan związany z funduszem remontowym także zakłada wzrost wydatków. Według danych GUS w lipcu 2022r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły rok do roku o 13.4%, a przewidywany jest dalszy wzrost cen.

  Zmiana wysokości opłat podyktowana jest:
  • wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o ok. 20% z 3 010 zł. brutto na 3 490 zł brutto w I półroczu 2023r. oraz 3 600 zł. brutto w II półroczu 2023r. Zwiększy się też wysokość stawki godzinowej co wiąże się z koniecznością minimalnej waloryzacji wynagrodzeń,
  • wzrostem cen materiałów i usług przeznaczonych na remonty,
  • prognozowaną inflacją w 2023r. na poziomie ok 15%,
  • podwyżką cen gazu o 120% i energii elektrycznej o ok. 300%

  Dotychczasowa stawka eksploatacyjna nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych planowanych na 2023r. Podczas obowiązkowej lustracji Spółdzielni przypadającej raz na 3 lata, kontrolujący zwracali uwagę na konieczność dostosowania opłaty eksploatacyjnej do realnych kosztów jakie ponosi Spółdzielnia. Opłata eksploatacyjna służy pokryciu kosztów konserwacji nieruchomości, remontów bieżących, utrzymania terenów zielonych, utrzymania czystości na terenie spółdzielni, ubezpieczenia majątku spółdzielni, utrzymania mienia i administrowania.

  Kalkulacja opłaty eksploatacyjnej obowiązującej od 01.01.2023r. oparta jest na kosztach za I półrocze 2022r. oraz na kosztach za 2021r. Dokładna kalkulacja i analiza opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego oraz centralnego ogrzewania dostępna jest do wglądu w biurze spółdzielni.


  Informacja straży pożarnej

  czadczad

  Informacja
  Informujemy, że w dniu 19.09.2022r., zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

  Prosimy obserwować całą instalację C.O. w mieszkaniu a ewentualne nieszczelności niezwłocznie zgłaszać w administracji Spółdzielni tel. 18-353-88-41


  Korzystajcie Państwo z posiadanych urządzeń do regulacji temperatury, którymi są zawory termostatyczne zamontowane przy grzejnikach.

  Starajmy się tak wyregulować zawory termostatyczne, aby temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach dostosować do indywidualnych potrzeb odbiorców oraz pory dnia.
  Wolne 2 miejsca parkingowe
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada 2 wolne miejsca parkingowe ( pod chmurką, obok budynku administracyjnego Nr 15 i 16) oraz jedno miejsce parkingowe dostępne w godz. popołudniowych tj. od godz. 15.00 do 6.00
  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Prezesem Zarządu Panem Pawłem Bartko tel. 500 183 782 lub 533 895 572

  Parking

  Nowe atrakcyjne ubezpieczenia

  Ubezpieczenie

  Zmiana Porządku Obrad

  Zmiana Obrad

  Komunikat :Nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie Statutu.

   Komunikat Obrad Porzadek Obrad

 • Pełnomocnictwomożesz pobrać tu


 • Porządek obrad NWZCmożesz pobrać tu • Strona 4 z 28 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  SZYBKI KONTAKT Ciepłowniczy
  tel. 18 353 88 41
  RODO

  RODO

 • Klauzula dla Członków
 • Klauzula dla kontrahentów
 • Zgłaszanie Awarii

  Zgłaszanie Awarii!

  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa