Strona Główna · Kategorie Newsów Października 05 2022 18:01:43
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Oferta dla Wspólnot

Oferta dla wspólnot

Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Obwieszczenie monitoring.
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Przetargi

  Przetargi!

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Parking przed blokiem nr 17
  Parking przed blokiem nr 17
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  TVG

  Gorlice

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Szanowni Państwo.
  Stoimy przed kolejną szansę na poprawienie niektórych warunków życia na Osiedlu za zewnętrzne środki finansowe (za darmo), poprzez:
  1. Oświetlenie obydwóch wiat śmietnikowych, szczególnie ważne w okresie jesienno – zimowym, na tak zwanym „krótkim dniu”.
  Lepsze oświetlenie poprawia bezpieczeństwa mieszkańców, przez ograniczenie możliwości powstania urazów ciała, spowodowanych upadkiem w wyniku pozostawionych „beztrosko, omal pod nogami na przejściu” reklamówek ze śmieciami do wyrzucenia lub zanieczyszczenie posadzki produktami ułatwiającymi „poślizg”, np.: przysłowiowa „skórka z banana”.
  Zakłada się zasilanie energooszczędne z instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej (wzorem licznie występującego już tego typu, oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych).
  2. Ogrodzenie drugiej części nowo, dodatkowo wyposażonego placu zabaw. Zatroskani rodzice, ale i pozostali mieszkańcy często domagali się montażu ogrodzenia również tej części placu zabaw. Koszt realizacji projektu wynosi 50 000,00 zł i finansowany jest przez Urząd Miasta z specjalnego funduszu obywatelskiego.
  Czas realizacji: 2022 r.
  Dla spełnienia naszych oczekiwań musimy koniecznie wszyscy, ale to wszyscy uprawnieni zagłosować na zadanie nr 18, z Osiedla nr 12.
  Konkurencja jest bardzo mocna, a przecież szkoda stracić 50 000,00 zł, świadomie z własnej woli.
  Jak głosować?
  Od 16 października do 2 listopada 2021 można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice, jak zagłosować:

  1.0 Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Gorlice, którzy:
  1.1. Ukończyli lub ukończą w roku głosowania 16 lat,
  1.2. Posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.

   Budzet


  2.0. Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie:
  2.1.W Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach ( na Rynku ) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gorlicach, a to: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15:30, z tym, że w razie wystąpienia uzasadnionego zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia odgórnych obostrzeń epidemicznych, wykluczających lub znacznie utrudniających możliwość przeprowadzenia głosowania w Pawilonie Historii Miasta, głosowanie może odbyć się na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice i zostać ograniczone wyłącznie do formy elektronicznej.
  2.2. W drodze elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w sieci Internet na stronie
  pod adresem: gorlice.budzet-obywatelski.org

  3.0. W lokalu do głosowania o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 każdy uprawniony do głosowania może otrzymać kartę do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji zadań, zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie. Wzór karty do głosowania można pobrać ze strony: gorlice.budzet-obywatelski.org

  4.0. Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu w lokalu do głosowania jest zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Gorlicach - Pawilonu Historii Miasta, dokumentu tożsamości potwierdzającego numer PESEL. Na podstawie podanych przez uprawnionego do głosowania danych, pracownik Urzędu Miejskiego wydaje mu kartę do głosowania zawierającą listę wszystkich zadań ogólnomiejskich i osiedlowych.

  5.0. Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji zadania z listy o charakterze ogólnomiejskim oraz jednej propozycji zadania z listy zadań o charakterze osiedlowym.
  W naszym przypadku z listy osiedlowej - Osiedle nr 12, wybieramy zadanie nr 18, pt.: „Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą”.
  6.0. Głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie lokalu do głosowania.

  7.0. Ważność głosu rozpatruje się osobno do głosowania na listę ogólno miejską i listę osiedlową.
  8.0. Głos uznaje się za nieważny jeżeli:

  8.1. Na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów ogólno miejskich.
  8.2. Na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów osiedlowych.

  8.3. Na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach,
  8.4. Głosujący przy użyciu karty do głosowania oddał również głos w formie elektronicznej.

  9.0. Głosowanie w formie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego w sieci Internet na stronie www.gorlice.pl. i wprowadzeniu polecenia wysłania głosu, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej. Polecenie wysłania głosu zostanie zweryfikowane potwierdzeniem w formie wiadomości SMS, zawierającej kod pozwalający na potwierdzenie oddania głosu. Korzystając z jednego numeru telefonu możliwe jest potwierdzenie oddania 2 głosów.
  10.0 Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia
  głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z § 14 Regulaminu.

  11.0. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet, w Pawilonie Historii Miasta utworzony zostanie stacjonarny punkt, umożliwiający oddanie głosu w drodze elektronicznej.

  Gorąco zapraszamy wszystkich do głosowana, całymi rodzinami, również seniorów, bo liczy się każdy głos. Jeżeli braknie nam choćby jednego głosu, to stracimy 50 000,00 zł, a szkoda ! ! !

  Oddanie głosu nic nie kosztuje, ale każdy głos ma wartość 50 000,00 zł

  Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta: gorlice.budzet-obywatelski.org.
  lub telefonicznie w administracji Spółdzielni, nr tel.: 533 880 172 albo 533 895 572
 • Karta do głosowania możesz pobrać tu

 • Sprzątaj po swoim psie

   Psy

  Ruszyło Głosowanie

   Budzet

  O konkursie "Zielona Ławeczka"
  Został ogłoszony ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli, o czym wcześniej informowaliśmy wszystkich mieszkańców naszego Osiedla, zwracając się równocześnie z apelem do udziału w konkursie.
  Celem projektu było:
  - Zazielenienie publicznie dostępnych terenów osiedlowych.
  - Zbudowanie relacji sąsiedzkich, poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy mieszkańcami.
  - Zapobieganie utracie wody.
  Maksymalna wartość grantu rzeczowo - pieniężnego wynosiła 1950 zł, w tym:
  - Dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodu od 1 200 zł do 1 500 zł.
  - Ławka parkowa - wartość 450 zł.
  Powołany "Zespół konkursowy" opracował i złożył projekt, pt."Ogródek różany".
  Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 140 zł i ławeczkę.
  Ławeczka jest ustawiona i zakotwiona trwale na dwóch obrzeżach betonowych w zakolu na końcu placu zabaw pod żywopłotem. Po obydwu stronach ławeczki urządzone są dwie rabatki z posadzonymi różami (24 szt.) i kocimiętką (50 szt.). Każda rabatka ogrodzona jest z trzech stron "Płotkiem sztachetowym 180 x 40 x 3,2". Obok jest posadzona "Wierzba Hakuro Nishiki".
  Realizacja zadania została zakończona na przełomie września i października 2021 r.
  Zapraszamy wszystkich do korzystania z dobrego miejsca do wypoczynku, relaksu i spotkań sąsiedzkich.
  Smutna widomość
  Z żalem informujemy, że zmarł nasz kolega , który przez tyle lat obsługiwał naszych mieszkańców odnośnie centralnego ogrzewania.

   Śmierc

  Pracownicy i Zarząd „Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” pragną złożyć wyrazy głębokiego współczucia Bliskim śp. Lucka Przybyłowicza . Odszedł człowiek o wielkim sercu, który swoją wiedzą i dobrą radą służył wszystkim będącym w potrzebie. Był osobą o ogromnej cierpliwości i ze wspaniałym poczuciem humoru. Drogi Lucku , dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami i dla nas. Spoczywaj w pokoju!

  Informacja Burmistrza

   Informacja Burmistrza

  KOMUNIKAT NR 4/21
  z dnia 06.09.2021 r.

  W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym w dniu 09.09.2021r. w godz. 8.30 - 11.00 będziemy uzupełniać wodę do instalacji centralnego ogrzewa-nia. Planowane włączenie ogrzewania nastąpi w zależności od warunków atmosferycznych.

  Prosimy wszystkich mieszkańców o otworzenie zaworów termosta-tycznych maksymalnie przy wszystkich grzejnikach w celu uniknięcia zapowietrzenia w sezonie zimowym i nie zamykać do włączenia ogrze-wania.

  Prosimy również obserwować całą instalację C.O. w mieszkaniu a ewentualne nieszczelności niezwłocznie zgłaszać
  w administracji Spółdzielni tel. 18-353-88-41

  Sprawnie działający układ grzewczy to gwarancja poprawnego
  ogrzewania w sezonie zimowym.
  Bud?et Miasta Gorlice

   Bud?et

  "EFEKTYWNIEJ"

   wEfektywnej
  EFEKTYWNIEJ świadczy prace zmierzające do efektywnego gospodarowania energią oraz wdrożenia rozwiązań energooszczędnych w przedsiębiorstwach. Zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych, pozyskiwaniem finansowania oraz wdrażaniem prac wynikających z naszych opracowań. EFEKTYWNIEJ to zespół doświadczonych specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem wykonują swoją pracę.

  Zakres usług EFEKTYWNIEJ:


 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Wykonywanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych
 • Techniczne i powdrożeniowe wsparcie
 • Pozyskiwanie finansowania na cele związane z efektywnością energetyczną
 • Zarządzanie i rozliczanie wniosków UE
 • Wykonywanie audytów efektywności energetycznej w celu pozyskania białych certyfikatów
 • Wykonywanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji
  www.efektywniej.pl

 • Projekt Zielona Ławeczka

   woda woda

  Ogłoszenie
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krasińskiego zleci wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie Osiedla Krasińskiego w sezonie wiosenno/letnim 2021 r.


  Warunki prac do uzgodnienia.


  Zapraszamy do współpracy.


  Tel. 533 880 172 lub 533895572

   woda

  Strona 3 z 25 < 1 2 3 4 5 6 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC