Strona Główna · Kategorie Newsów Maja 19 2022 13:59:25
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla


  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Szanowni Państwo.
  Stoimy przed kolejną szansę na poprawienie niektórych warunków życia na Osiedlu za zewnętrzne środki finansowe (za darmo), poprzez:
  1. Oświetlenie obydwóch wiat śmietnikowych, szczególnie ważne w okresie jesienno – zimowym, na tak zwanym „krótkim dniu”.
  Lepsze oświetlenie poprawia bezpieczeństwa mieszkańców, przez ograniczenie możliwości powstania urazów ciała, spowodowanych upadkiem w wyniku pozostawionych „beztrosko, omal pod nogami na przejściu” reklamówek ze śmieciami do wyrzucenia lub zanieczyszczenie posadzki produktami ułatwiającymi „poślizg”, np.: przysłowiowa „skórka z banana”.
  Zakłada się zasilanie energooszczędne z instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej (wzorem licznie występującego już tego typu, oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych).
  2. Ogrodzenie drugiej części nowo, dodatkowo wyposażonego placu zabaw. Zatroskani rodzice, ale i pozostali mieszkańcy często domagali się montażu ogrodzenia również tej części placu zabaw. Koszt realizacji projektu wynosi 50 000,00 zł i finansowany jest przez Urząd Miasta z specjalnego funduszu obywatelskiego.
  Czas realizacji: 2022 r.
  Dla spełnienia naszych oczekiwań musimy koniecznie wszyscy, ale to wszyscy uprawnieni zagłosować na zadanie nr 18, z Osiedla nr 12.
  Konkurencja jest bardzo mocna, a przecież szkoda stracić 50 000,00 zł, świadomie z własnej woli.
  Jak głosować?
  Od 16 października do 2 listopada 2021 można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice, jak zagłosować:

  1.0 Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Gorlice, którzy:
  1.1. Ukończyli lub ukończą w roku głosowania 16 lat,
  1.2. Posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.

   Budzet


  2.0. Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie:
  2.1.W Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach ( na Rynku ) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gorlicach, a to: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15:30, z tym, że w razie wystąpienia uzasadnionego zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia odgórnych obostrzeń epidemicznych, wykluczających lub znacznie utrudniających możliwość przeprowadzenia głosowania w Pawilonie Historii Miasta, głosowanie może odbyć się na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice i zostać ograniczone wyłącznie do formy elektronicznej.
  2.2. W drodze elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w sieci Internet na stronie
  pod adresem: gorlice.budzet-obywatelski.org

  3.0. W lokalu do głosowania o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 każdy uprawniony do głosowania może otrzymać kartę do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji zadań, zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie. Wzór karty do głosowania można pobrać ze strony: gorlice.budzet-obywatelski.org

  4.0. Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu w lokalu do głosowania jest zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Gorlicach - Pawilonu Historii Miasta, dokumentu tożsamości potwierdzającego numer PESEL. Na podstawie podanych przez uprawnionego do głosowania danych, pracownik Urzędu Miejskiego wydaje mu kartę do głosowania zawierającą listę wszystkich zadań ogólnomiejskich i osiedlowych.

  5.0. Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji zadania z listy o charakterze ogólnomiejskim oraz jednej propozycji zadania z listy zadań o charakterze osiedlowym.
  W naszym przypadku z listy osiedlowej - Osiedle nr 12, wybieramy zadanie nr 18, pt.: „Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą”.
  6.0. Głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie lokalu do głosowania.

  7.0. Ważność głosu rozpatruje się osobno do głosowania na listę ogólno miejską i listę osiedlową.
  8.0. Głos uznaje się za nieważny jeżeli:

  8.1. Na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów ogólno miejskich.
  8.2. Na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów osiedlowych.

  8.3. Na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach,
  8.4. Głosujący przy użyciu karty do głosowania oddał również głos w formie elektronicznej.

  9.0. Głosowanie w formie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego w sieci Internet na stronie www.gorlice.pl. i wprowadzeniu polecenia wysłania głosu, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej. Polecenie wysłania głosu zostanie zweryfikowane potwierdzeniem w formie wiadomości SMS, zawierającej kod pozwalający na potwierdzenie oddania głosu. Korzystając z jednego numeru telefonu możliwe jest potwierdzenie oddania 2 głosów.
  10.0 Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia
  głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z § 14 Regulaminu.

  11.0. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet, w Pawilonie Historii Miasta utworzony zostanie stacjonarny punkt, umożliwiający oddanie głosu w drodze elektronicznej.

  Gorąco zapraszamy wszystkich do głosowana, całymi rodzinami, również seniorów, bo liczy się każdy głos. Jeżeli braknie nam choćby jednego głosu, to stracimy 50 000,00 zł, a szkoda ! ! !

  Oddanie głosu nic nie kosztuje, ale każdy głos ma wartość 50 000,00 zł

  Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta: gorlice.budzet-obywatelski.org.
  lub telefonicznie w administracji Spółdzielni, nr tel.: 533 880 172 albo 533 895 572
 • Karta do głosowania możesz pobrać tu

 • Komentarze
  Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ULUBIONE I STARTOWA
  WALNE 2021

  MATERIAŁY NA WALNE ZDALNE!

  2021

  tu możesz pobrać

  Zaproszenie

  Regulamin!

  Karta do głosowania

  Oświadczenie

  RODO

  Uchwala Nr 2

  Uchwala Nr 2
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC