INFORMACJA
Dodane przez Admin dnia Kwietnia 19 2024 07:04:31
01.05.2024r następuje podwyżka cen za wodę i odprowadzenie ścieków na podstawie zatwierdzonej przez Wody Polskie taryfy dla MPGK sp. Z o.o. w Gorlicach.
Aktualna cena za wodę i ścieki: 10.74 zł/m³

Nowa cena : 13.45 zl/m³

Podwyżka cen o 2.71 zl/m³ tj o 25,23%
Nowe naliczenia opłat zostaną Państwu dostarczone najpóźniej do końca kwietnia br.
Ponieważ wszystkie wodomierze wyposażone są w moduły radiowe to odczyty w związku ze zmianą cen wykonane będą na dzień 01.05.2024r

wodawoda