KOMUNIKAT
Dodane przez Admin dnia Kwietnia 09 2024 07:09:17
NR 6/24
z dnia 09.04.2024 r.

Szanowni Państwo, w związku z częstym pojawianiem się alarmów o występowaniu tlenku węgla (czadu) w państwa mieszkaniach, spowodowanych przez niesprawne funkcjono-wanie piecyków gazowych, zarząd Spółdzielni wymaga od osoby wykonującej badanie szczelności instalacji gazowej także weryfikacji czy piecyk posiada aktualnie wykonany serwis. Takie czynności, zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia należy wykonywać przy najmniej raz w roku.

Szczególnie ważne jest by palnik był sprawny i proces spalania zachodził prawidłowo. W związku z tym, że system kominów spalinowych w naszych blokach jest wspólny dla każdego pionu, trudno nam namierzyć wadliwe urządzenie, zwłaszcza nie mając dostępu do wszystkich mieszkań w jed-nym czasie. W oparciu o doświadczenia z kilku ostatnich mie-sięcy, dbając o Państwa bezpieczeństwo, Zarząd postanowił uwzględnić wskazane czynności w umowie z wykonawcą.


Zarząd SM