Komunikat
Dodane przez Admin dnia Września 30 2022 12:44:40
Informacja w sprawie zmiany stawek

Zgodnie z Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U. 2013 poz. 1222 z dnia 10.02.2015 r. art.4.7 i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/2022 z dnia 05.09.2022 r., wypowiada się stawki za opłatę eksploatacyjną, fundusz remontowy oraz fundusz społeczno-kulturalny z dniem 01.01.2023 r. Stawki na opłaty zależne od spółdzielni przedstawiają się następująco:
a) Opłata eksploatacyjna dla bloku Nr: 3 – 2,45 zł/m2 (dotychczasowa stawka – 2,15 zł/m2);
b) Opłata eksploatacyjna dla bloków Nr: 5,7,13,15,17,19 – 2,56 zł/m2 (dotychczasowa
stawka – 2,26 zł/m2);
c) Fundusz remontowy – 1,45 zł/m2 (dotychczasowa stawka – 1,35 zł/m2);
d) Fundusz społeczno-kulturalny – 0,03 zł/m2 (dotychczasowa stawka – 0,02 zł/m2);
Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza jest w trakcie analizy prognozowanych kosztów dotyczących opłat niezależnych od spółdzielni. W późniejszym terminie zostanie podjęta stosowna Uchwała Rady Nadzorczej o zmianie zaliczki na pokrycie kosztów ciepła i podatku od nieruchomości.
Na obecną chwilę zgodnie z nowymi taryfami na gaz (od 1.01.2023 r.) i prąd (1.10.2022 r.) zaliczka na centralne ogrzewanie zostanie zwiększona o 1,85 zł/m2. Podatek od nieruchomości zgodnie z prognozą GUS zostanie podniesiony o 0,02 zł/m2.

Zmiany stawek, które wejdą w życie od 01.01.2023r. spowodują wzrost opłat za mieszkanie o 2,28 zł/m2.

Uzasadnienie

Zatwierdzony plan gospodarczo-finansowy kosztów eksploatacji podstawowej oraz utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewiduje wzrost kosztów w stosunku do 2022r. Plan związany z funduszem remontowym także zakłada wzrost wydatków. Według danych GUS w lipcu 2022r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły rok do roku o 13.4%, a przewidywany jest dalszy wzrost cen.

Zmiana wysokości opłat podyktowana jest:
• wzrostem płacy minimalnej w gospodarce narodowej o ok. 20% z 3 010 zł. brutto na 3 490 zł brutto w I półroczu 2023r. oraz 3 600 zł. brutto w II półroczu 2023r. Zwiększy się też wysokość stawki godzinowej co wiąże się z koniecznością minimalnej waloryzacji wynagrodzeń,
• wzrostem cen materiałów i usług przeznaczonych na remonty,
• prognozowaną inflacją w 2023r. na poziomie ok 15%,
• podwyżką cen gazu o 120% i energii elektrycznej o ok. 300%

Dotychczasowa stawka eksploatacyjna nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych planowanych na 2023r. Podczas obowiązkowej lustracji Spółdzielni przypadającej raz na 3 lata, kontrolujący zwracali uwagę na konieczność dostosowania opłaty eksploatacyjnej do realnych kosztów jakie ponosi Spółdzielnia. Opłata eksploatacyjna służy pokryciu kosztów konserwacji nieruchomości, remontów bieżących, utrzymania terenów zielonych, utrzymania czystości na terenie spółdzielni, ubezpieczenia majątku spółdzielni, utrzymania mienia i administrowania.

Kalkulacja opłaty eksploatacyjnej obowiązującej od 01.01.2023r. oparta jest na kosztach za I półrocze 2022r. oraz na kosztach za 2021r. Dokładna kalkulacja i analiza opłaty eksploatacyjnej, funduszu remontowego oraz centralnego ogrzewania dostępna jest do wglądu w biurze spółdzielni.