Szanowni Państwo.
Dodane przez Admin dnia Października 20 2021 08:24:17
Stoimy przed kolejną szansę na poprawienie niektórych warunków życia na Osiedlu za zewnętrzne środki finansowe (za darmo), poprzez:
1. Oświetlenie obydwóch wiat śmietnikowych, szczególnie ważne w okresie jesienno – zimowym, na tak zwanym „krótkim dniu”.
Lepsze oświetlenie poprawia bezpieczeństwa mieszkańców, przez ograniczenie możliwości powstania urazów ciała, spowodowanych upadkiem w wyniku pozostawionych „beztrosko, omal pod nogami na przejściu” reklamówek ze śmieciami do wyrzucenia lub zanieczyszczenie posadzki produktami ułatwiającymi „poślizg”, np.: przysłowiowa „skórka z banana”.
Zakłada się zasilanie energooszczędne z instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej (wzorem licznie występującego już tego typu, oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych).
2. Ogrodzenie drugiej części nowo, dodatkowo wyposażonego placu zabaw. Zatroskani rodzice, ale i pozostali mieszkańcy często domagali się montażu ogrodzenia również tej części placu zabaw. Koszt realizacji projektu wynosi 50 000,00 zł i finansowany jest przez Urząd Miasta z specjalnego funduszu obywatelskiego.
Czas realizacji: 2022 r.
Dla spełnienia naszych oczekiwań musimy koniecznie wszyscy, ale to wszyscy uprawnieni zagłosować na zadanie nr 18, z Osiedla nr 12.
Konkurencja jest bardzo mocna, a przecież szkoda stracić 50 000,00 zł, świadomie z własnej woli.
Jak głosować?
Od 16 października do 2 listopada 2021 można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice, jak zagłosować:

1.0 Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Gorlice, którzy:
1.1. Ukończyli lub ukończą w roku głosowania 16 lat,
1.2. Posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.

 Budzet


2.0. Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie:
2.1.W Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach ( na Rynku ) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gorlicach, a to: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15:30, z tym, że w razie wystąpienia uzasadnionego zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia odgórnych obostrzeń epidemicznych, wykluczających lub znacznie utrudniających możliwość przeprowadzenia głosowania w Pawilonie Historii Miasta, głosowanie może odbyć się na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice i zostać ograniczone wyłącznie do formy elektronicznej.
2.2. W drodze elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w sieci Internet na stronie
pod adresem: gorlice.budzet-obywatelski.org

3.0. W lokalu do głosowania o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 każdy uprawniony do głosowania może otrzymać kartę do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji zadań, zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie. Wzór karty do głosowania można pobrać ze strony: gorlice.budzet-obywatelski.org

4.0. Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu w lokalu do głosowania jest zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Gorlicach - Pawilonu Historii Miasta, dokumentu tożsamości potwierdzającego numer PESEL. Na podstawie podanych przez uprawnionego do głosowania danych, pracownik Urzędu Miejskiego wydaje mu kartę do głosowania zawierającą listę wszystkich zadań ogólnomiejskich i osiedlowych.

5.0. Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji zadania z listy o charakterze ogólnomiejskim oraz jednej propozycji zadania z listy zadań o charakterze osiedlowym.
W naszym przypadku z listy osiedlowej - Osiedle nr 12, wybieramy zadanie nr 18, pt.: „Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą”.
6.0. Głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie lokalu do głosowania.

7.0. Ważność głosu rozpatruje się osobno do głosowania na listę ogólno miejską i listę osiedlową.
8.0. Głos uznaje się za nieważny jeżeli:

8.1. Na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów ogólno miejskich.
8.2. Na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów osiedlowych.

8.3. Na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach,
8.4. Głosujący przy użyciu karty do głosowania oddał również głos w formie elektronicznej.

9.0. Głosowanie w formie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego w sieci Internet na stronie www.gorlice.pl. i wprowadzeniu polecenia wysłania głosu, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej. Polecenie wysłania głosu zostanie zweryfikowane potwierdzeniem w formie wiadomości SMS, zawierającej kod pozwalający na potwierdzenie oddania głosu. Korzystając z jednego numeru telefonu możliwe jest potwierdzenie oddania 2 głosów.
10.0 Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia
głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z § 14 Regulaminu.

11.0. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet, w Pawilonie Historii Miasta utworzony zostanie stacjonarny punkt, umożliwiający oddanie głosu w drodze elektronicznej.

Gorąco zapraszamy wszystkich do głosowana, całymi rodzinami, również seniorów, bo liczy się każdy głos. Jeżeli braknie nam choćby jednego głosu, to stracimy 50 000,00 zł, a szkoda ! ! !

Oddanie głosu nic nie kosztuje, ale każdy głos ma wartość 50 000,00 zł

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta: gorlice.budzet-obywatelski.org.
lub telefonicznie w administracji Spółdzielni, nr tel.: 533 880 172 albo 533 895 572
  • Karta do głosowania możesz pobrać tu