Meldunek o stanie realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego.
Dodane przez Admin dnia Marca 09 2021 10:20:19
Ruszyły przygotowania do realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt.”Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo – jezdnym prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle Krasińskiego”.
Zakres planowanych prac był wielokrotnie podawany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Naszej Spółdzielni i Urzędu Miasta. Jeszcze dziś można przeczytać zamieszczone na nich w połowie lipca 2020 r. istotne informacje o utwardzeniu terenu, montażu monitoringu, usunięciu drzew, kolidujących z robotami budowlanymi.
Wg informacji podanych przez Inwestora specjalistów z Urzędu Miasta, zakończenie prac przewidywane jest pod koniec pierwszego półrocza 2021.
Mieszkańcy Osiedla otrzymają od Urzędu Miasta w prezencie monitorowany, utwardzony plac do parkowania samochodów o prognozowanej wartości ok. 50 000 zł. Równocześnie poprawie ulegną warunki „przewietrzania” elewacji budynku nr 7, przedłużając jej żywotność. W związku z dużym stężeniem w powietrzu pyłów zawieszonych, wymagane jest mycie i konserwacja elewacji, która kosztuje ok. 8 000 zł, wydawanych średnio co cztery lata.
Oczekuje się pilnej i terminowej realizacji przedsięwzięcia, zdecydowanie poprawiającego warunki życia mieszkańców Osiedla.
Karol Mazur