Szanowni Państwo - właściciele psów
Dodane przez Admin dnia Kwietnia 06 2010 14:42:52
Szanowni Państwo - właściciele psów

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poszanowanie zasad utrzymania zwierząt domowych na terenach miejskich. Podstawowe obowiązki właścicieli psów zostały określone w uchwale Rady Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i obejmują w skrócie:

1.utrzymywanie psa w sposób ograniczający zagrożenie dla pozostałych mieszkańców (obowiązek wyprowadzania psa na smyczy, zakaz doprowadzania psa do stanu agresywności),
2.obowiązek reagowania w przypadku zakłócania spokoju lub ciszy nocnej przez zwierzę,
3.obowiązek niezwłocznego usuwania nieczystości po psie,
4.rejestrację psa (zaopatrzenie w identyfikator), szczepienie psa przeciw wściekliźnie oraz opłacanie podatku.

Rozszerzona zawartość newsa
Przestrzeganie tych zasad jest szczególnie istotne dla skupisk miejskich o dużym zagęszczeniu mieszkańców. Pozwala to ograniczyć niedogodności wynikające z obecności zwierząt domowych na terenach osiedli mieszkaniowych do poziomu, który jest możliwy do zaakceptowania przez sąsiadów. Niestety, praktyka dnia codziennego wskazuje, że nie wszyscy właściciele psów chcą o tym pamiętać. Jedynie nieliczne osoby stosują się do wszystkich uregulowań zawartych w uchwale. Mieszkańcy przyzwyczaili się do obowiązku płacenia podatku i wykonywania szczepień ochronnych zwierząt przeciw wściekliźnie. Nagminnie jednak, w trakcie wyprowadzania psów, łamane są przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz przepisy sanitarno - porządkowe. Powoduje to znaczne zanieczyszczenie chodników i zieleńców na terenach ogólnie dostępnych oraz zagrożenie związane z psami wałęsającymi się bez opieki. Skala problemu i jego uciążliwość są znaczne, o czym świadczą liczne skargi mieszkańców stale napływające do Urzędu Miejskiego.
Jeszcze raz prosimy o zweryfikowanie swojego postępowania, wykazanie dobrej woli i nie utrudnianie ponad przyjęte normy życia pozostałym mieszkańcom.

Z wyrazamu szacunku
Zastępca Burmistrz Miasta
mgr inż. Janusz Fugiel