Komunikat dla mieszkańców Gorlice i Osiedla Krasińskiego
Dodane przez Admin dnia Kwietnia 06 2010 08:27:18
W związku z realizacją przebudowy ulicy Bieckiej w Gorlicach informujemy użytkowników tej drogi, że od 7 kwietnia 2010 roku wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym polegając na:
Rozszerzona zawartość newsa
  • wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka ulicy Bieckiej od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Asnyka . Ruch pojazdów odbywał się będzie ulicą 11 Listopada, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Józefa Michalusa do ulicy Bieckiej. Celem usprawnienia komunikacji zbiorowej dla ruchu autobusowego zostanie dopuszczony łącznik ulic 11 Listopada i Bardowskiej w jednym kierunku tj. od ulicy 11 Listopada w kierunku ulicy Bardowskiej. Przewidywany termin wyłączenia to okres od 07.04.2010r. do 15.05.2010r.
  • ciągłym zapewnieniu ruchu pieszego w strefach robót po specjalnie wydzielonych i oznakowanych ciągach,
  • utrzymaniu na dotychczasowych warunkach lokalizacyjnych przystanków komunikacji zbiorowej,
  • zapewnieniu ciągłego ruchu na czas robót związanych z przebudową skrzyżowań,
  • wprowadzeniu ruchu wahadłowego na czas prowadzenia robót remontowych dalszego odcinka tej ulicy do ronda w Gliniku. O innych ewentualnych utrudnieniach Inwestor lub Wykonawca informował będzie na bieżąco. Przewidywany termin realizacji robót od 07.04.2010r. do 31.07.2010r. Przepraszamy użytkowników ulicy, mieszkańców i innych gestorów za utrudnienia wynikłe podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i remontowych . Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w obrębie placu budowy ulicy Bieckiej. źródło: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych- UM Gorlice